Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.

(Ἔκτασι 120 σελίδες – 8ΜΒ)