Δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα "Νιγρίτα" στις 6-7-2010. 

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.