Αὐτοὶ ποὺ ὑποκινοῦν τοὺς γαυγισταρίους τοῦ 666 σὲ διαμαρτυρίες καὶ διαδηλώσεις, πάντοτε πρόσωπα δῆθεν ΄΄πνευματικὰ΄΄ καὶ ἱεροκρυφίως οἰκονομημένα, κρυμμένα στὸ νηπτικό τους παρασκήνιο, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ἀρρωστημένα μυαλὰ ἢ διεστραμμένες συνειδήσεις ἢ μαθηταὶ μιᾶς ἀσελγοῦς φρενοβλαβοῦς καὶ δαιμονισμένης γυναικός, τῆς Ἀμερικανίδος καὶ προτεστάντισσας ψευδοπροφήτισσας M. S. Relfe, τῆς ὁποίας τὸ ὁραματιστικὸ καὶ ψευδοπροφητικὸ βιβλίο ξεκοκκαλίζουν καὶ ἀπ’ αὐτὸ ἐμπνέονται, ὁ δὲ πασίγνωστος Παΐσιος τὸ μοίραζε σὲ πολλοὺς λάτρεις του, βεβαιώνοντάς τους ὅτι ἡ Relfe εἶναι θεόπνευστη, ἐπὶ πλέον ἔχουν κι ἕνα κίνητρο ἰδιοτελὲς πονηρὸ καὶ παμπόνηρο, τὸ ὁποῖο μέχρι στιγμῆς διέφυγε τὴν ἀντίληψι ὅλων. εἶναι ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν πολὺ ἄπλυτο χρῆμα ἢ ξεπλυμένο μὲν ἀλλὰ κρυφὸ ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ τοὺς γαυγισταρίους ποὺ χρησιμοποιοῦν, κρυμμένο σὲ τράπεζες τῆς Ἑλβετίας ἢ ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ἢ σὲ ἐπενδύσεις νόμιμες ἢ παράνομες ἢ καὶ αἰσχροκερδεῖς (ἁμαρτωλές), λ.χ. στὴ Χαβάη ἢ στὴν Καραϊβικὴ ἢ ὅπου ἀλλοῦ. καὶ τρέμουν τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ κάθε ἠλεκτρονικὸ μέσο ἀνιχνεύσεως καὶ ἐλέγχου τῶν κρυφῶν τους καταθέσεων ἢ ἐπενδύσεων ἢ ἄλλων δραστηριοτήτων.

    Τὸ 666 καὶ τὸ bar code τὰ προσθέτουν σὰν ἄλλοθι μόνο γιὰ πρόσθετο φόβητρο, ὥστε οἱ γαυγιστάριοι νὰ μὴν ξέρουν τὶς ἀκριβεῖς καὶ πραγματικὲς αἰτίες τοῦ φόβου τῶν ΄΄γεροντάδων΄΄ καὶ τῆς ἐξωθήσεώς των στὸ νὰ γαυγίζουν˙ ὅτι λ.χ. ὁ ΄΄γέροντας΄΄ ἔχει καταθέσεις στὴν Ἑλβετία κι ἐπενδύσεις σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα τῆς Χαβάης μὲ πόρνες πολυτελείας. ὅσο γιὰ τὸ ΄΄ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα στὸ χέρι τοῦ ἀνθρώπου μὲ ἀκτῖνες λέιζερ΄΄, ποὺ μυθολογοῦν, ΄΄καὶ στὸν ἐγκέφαλό του΄΄, ἐννοοῦν μ’ αὐτὸ τὴν ἀνίχνευσι, τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων μὲ φωτεινὲς ἀκτῖνες στὶς τράπεζες, ποὺ κι αὐτὸ τὸ τρέμουν οἱ ΄΄γεροντάδες΄΄ καὶ τὸ μυθολογοῦν ὡς ΄΄ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα΄΄ ἢ ΄΄μικροτσίπς ποὺ ἐμφυτεύεται μὲ ἀκτῖνες λέιζερ΄΄! τὸ δὲ ΄΄ἐμφύτευμα στὸν ἐγκέφαλο΄΄, τὸ κλεμμένο ἀπὸ φαντασιωτικὰ κινηματογραφικὰ ἔργα …΄΄ἐπιστημονικῆς΄΄ φαντασίας, τὸ λὲν ἐπειδὴ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπεχθάνεται τὴν ἰδέα ὅτι ΄΄θὰ τοῦ βάλουν κάτι στὸν ἐγκέφαλο΄΄˙ τὸ λένε μόνο γιὰ περισσότερη φοβέρα στοὺς γαυγισταρίους, ὥστε αὐτοὶ νὰ γαυγίζουν πιὸ λυσσασμένα. ξέρουν οἱ ΄΄γεροντάδες΄΄ νὰ χειρίζωνται αὐτοὺς τοὺς θρησκοβλᾶκες. τὰ κρυφὰ ἄπλυτα ἢ ξεπλυμένα λεφτὰ τοῦ καρτὲλ τῶν ΄΄γεροντάδων΄΄ πρέπει νὰ προστατευτοῦν μὲ κάθε θυσία καὶ μὲ κάθε ψευτιὰ καὶ μυθολογία. χρησιμοποιοῦν τοὺς γαυγισταρίους ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ καὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοὺς φοβερίζουν μὲ 666 καὶ θεομηνίες καὶ κολάσεις, γιὰ νὰ γαυγίζουν ἐναντίον κάθε ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου καὶ ἀνιχνεύσεως καταχραστῶν. ἔχω τεστάρει προσωπικὰ πολλοὺς τέτοιους ΄΄γεροντάδες΄΄ ὑποκινητὰς κι ἔχω κατασταλάξει στὸ πόρισμα, ὅτι, προκειμένου νὰ προστατεύσουν τὸ κρυφὸ ἄπλυτο ἢ ξεπλυμένο χρῆμα τους, τὰ κάνουν ὅλα. ἰδοὺ λοιπὸν οἱ ἀντίχριστοι, ὁ ἀντίχριστος˙ τὸ καρτὲλ τῶν ΄΄γεροντάδων΄΄.
     Οἱ εἰσαγγελικὲς ἀρχές, ἂν συλλαμβάνουν γιὰ λίγο μόνο μερικοὺς ἀπὸ τοὺς γαυγισταρίους τῶν σχετικῶν διαμαρτυριῶν καὶ διαδηλώσεων καὶ ἀνακρίνοντάς τους μαθαίνουν ποιό ΄΄γέροντα΄΄ εὐλαβεῖται σέβεται καὶ λατρεύει ὁ καθένας, ἔχοντας ὑπ’ ὄψι τους ὅτι αὐτοὶ χωρὶς ΄΄τὴν εὐλογία τοῦ γέροντος΄΄ δὲν τολμοῦν οὔτε νὰ φτύσουν κατὰ γῆς, θ’ ἀνιχνεύσουν εὔκολα ὅλο τὸ κρυφὸ ἄπλυτο ἢ ξεπλυμένο χρῆμα τῶν ΄΄γεροντάδων΄΄. τοὺς βεβαιώνω ὅτι θὰ πιάσουν λαβράκια.
 

Μελέτες 7 (2010)