ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 12

 

1.  Ἱερωνύμου Ἐπιτάφιον Παύλης  (σελ. 195)

2.  Μουσικὴ καὶ χορὸς στὸ βιβλικὸ κόσμο  (σελ. 257)

3.  Οἱ μάγοι κι ὁ ἀστέρας τους  (σελ. 274)

4.  Ἐπιγραφικὸ παλαίτυπο  (σελ. 283)

 

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.

(Ἔκτασι 98 σελίδες – 1.4ΜΒ)