ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 12

 

1.  Ἰατρικὴ καὶ ὑγειονομία στὴν Παλαιὰ Διαθήκη  (σελ. 387)

2.  Σκευὴ ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί  (σελ. 442)

3. Τὸ ἀλφαβητάριο τῆς ἄξιας γυναίκας  (σελ. 453)

4. Στοιχεῖα τῆς ὕλης γνωστὰ στὴν ἀρχαιότητα  (σελ. 461)

5. Ἡ Σούμμα (Σουΐδας - Σούδα)  (σελ. 471)

 

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.

(Ἔκτασι 101 σελίδες – 1.2ΜΒ)

 

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

 

1. Βιβλικὰ χωρία  (σελ. 484)

2. Ὀνόματα  (σελ. 502)

 

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὰ ευρετήρια.