Ἑλληνοχριστιανικός˙ τραγελαφικὴ λέξι, σὰ νὰ λέμε ʺἀτσαλο- βάμβακαςʺ ἢ ʺχιονοκάρβουναʺ, βλακεία ὡς ἔννοια. τὴν παρασκεύασαν στὰ χρόνια τοῦ κομμουνιστικοῦ ἐμφυλίου πολέμου δυὸ αὐλοκόλακες τοῦ Παύλου τοῦ Νωθροῦ καὶ τῆς Φρειδερίκης τῆς Τρελλῆς, ἕνας κληρικὸς κι ἕνας λαϊκός, ὁ Ἱ. Κοτσώνης κι ὁ Ἀ. Τσιριντάνης, ἀρχίζοντας μὲ τὸ περιοδικὸ ʺἙλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγήʺ, ποὺ ἵδρυσαν τὸ 1948. οἱ προτελευταῖοι ἐκεῖνοι βασιλεῖς, καθὼς ἔνιωθαν τὸ θρόνο τους ν᾿ ἀπειλῆται κι ἀπὸ τοὺς κομμουνιστάς, κι ἀπὸ τὸν ἀγανακτισμένο ἀρχιστράτηγο Παπάγο τὸ νικητὴ τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν κομμουνιστῶν, κι ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ πρωθυπουργὸ Σοφούλη ποὺ συνέτριψε τοὺς κομμουνιστάς, ἀπευθύνθηκαν στοὺς περὶ τὸν Κοτσώνη καὶ τὸν Τσιριντάνη Χριστιανούς, ἤ, ἂν θέλετε, ʺἙλληνοχριστιανούςʺ. κι ἐκεῖνοι τοὺς ʺστήριξανʺ. καὶ οἱ βασιλεῖς γι᾿ ἀνταμoιβὴ ἔκαναν τοὺς δυὸ προειρημένους σὲ πρώτη δόσι καθηγητὰς πανεπιστημίου καὶ σὲ δεύτερη τὸν ἕναν ὑπουργὸ δικαιοσύνης γιὰ 20 μέρες σὲ μιὰ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησι, ποὺ ἀποκλήθηκε ʺτῆς καλπονοθείαςʺ, καὶ τὸν ἄλλο ἀρχιεπίσκοπο. ὁ λαϊκὸς προαλειφόταν καὶ γιὰ πρωθυπουργός. τὸν πρόλαβε ὅμως ὁ ἀντιβασιλικὸς ποὺ ἔδιωξε τοὺς βασιλεῖς καὶ κατήργησε τὴ βασιλεία, ὁ ὁποῖος διασκεύασε τὸ ʺἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸςʺ σὲ ʺἙλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶνʺ.
      Κι ἐκεῖνοι μὲν οἱ τραγελαφοποιοὶ τοῦ ʺἑλληνοχριστιανικὸςʺ ἔχουν πεθάνει πρὶν ἀπὸ μισὸ περίπου αἰῶνα, καὶ τώρα εἶναι κρανία χωρὶς γένεια μαλλιὰ καὶ μυαλά, μᾶς ἀπόμεινε ὅμως ἀμανάτι τὸ παρασιτικό τους παρασκεύασμα ʺἑλληνοχριστιανικόςʺ, σὰ νὰ λὲς ʺγραβατόκαλτσαʺ. ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι μόνο τῶν Ἑλλήνων.
 
 
                               
Μελέτες 1 (2008)