Προκειμένου γιὰ τὰ περιβόητα σήμερα U.F.O., μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια καὶ προσεκτικὴ παρατήρησι, τὰ κατατάσσω σ’ ἑφτὰ κατηγορίες.
        1. Κομμάτια κατεστραμμένων κι ἐγκαταλειμμένων παλιῶν διαστημοπλοίων, τὰ ὁποῖα περιφέρονται σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ καί, βιδώνοντας πρὸς αὐτήν, κάποτε πέφτουν στὴν ἐπιφάνειά της. πολλὲς φορὲς λαμπυρίζουν ἢ ἀκτινοβολοῦν καιόμενα ἢ ἀνακλώντας τὸ ἡλιακὸ φῶς.
        2. Παλιὰ ἢ πρόσφατα ἀπόβλητα σκουπίδια ἀστροναυτῶν, συνήθως σακκοῦλες μὲ κόπρια καὶ οὖρα τους, τὰ ὁποῖα ἐπίσης περιφέρονται σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, καὶ βιδώνοντας πέφτουν, καὶ καίονται ἢ ἀνακλοῦν τὸ ἡλιακὸ φῶς.
        3. Νέα καὶ περίεργα στὴν ἐμφάνισι μοντέλα ἀεροπλάνων.
        4. Ὑγρὰ ἀπόβλητα ἀεροπλάνων, κυρίως τοῦ νεροχύτου καὶ τοῦ ἀποχωρητηρίου, τὰ ὁποῖα εἰδικὸς καταψύκτης στερεοποιεῖ σὲ ὀγκώδεις κύβους ἢ κυλίνδρους πάγου˙ καὶ πρὸς τὸ τέλος τοῦ ταξιδιοῦ ἀπορρίπτονται, καὶ πέφτοντας ἀστράφτουν ἀνακλώντας τὸ ἡλιακὸ φῶς.
        5. Μετεωρολογικὰ ὄργανα (θερμόμετρα, ὑγρόμετρα, βαρόμετρα, φωτόμετρα, καὶ διάφοροι ἄλλοι μετρηταί), ἄγνωστα καὶ περίεργα γιὰ τοὺς μὴ εἰδικούς, τὰ ὁποῖα ἀνυψώνονται μὲ μικρὰ ἀερόστατα, αἰωροῦνται ἐπὶ πολὺ χρόνο κάνοντας τὶς μετρήσεις των, καὶ στὸ τέλος πέφτουν στὴ γῆ μὲ μικρὰ ἀλεξίπτωτα. οἱ μετάλλινες καὶ γιάλινες ἐπιφάνειές των πολλὲς φορὲς ἀστράφτουν ἀνακλώντας τὸ ἡλιακὸ φῶς.
        6. Φάσματα μέσα στὸν ταραγμένο ἐγκέφαλο φρενοβλαβῶν καὶ ψυχοπαθῶν, ποὺ εἶναι πολλὲς φορὲς καὶ μικρονοϊκοί, πάντοτε δὲ φθονεροὶ κομπλεξικοὶ καὶ ὑστερικὰ ἐγωκεντρικοί, καὶ ποὺ καίγονται νὰ τραβήξουν ἐπάνω τους τὴν προσοχὴ τῶν ἀνθρώπων.
        7. Ἐπινοήματα κερδοσκόπων συγγραφέων, κινηματογραφιστῶν, καὶ τηλεοπτικῶν παρουσιαστῶν, οἱ ὁποῖοι παραμυθιάζουν ξεσηκώνουν κι ἐκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως τοὺς προειρημένους πολὺ ἢ λίγο ψυχοπαθεῖς, γιὰ νὰ κερδήσουν χρήματα ἀνεβάζοντας τὶς πωλήσεις τῶν τέτοιων βιβλίων τους ἢ κινηματογραφικῶν ΄΄ἔργων΄΄ τους ἢ τὴν ἀκροαματικότητα τῶν ἐκπομπῶν τους καὶ καναλιῶν τους. αὐτοὶ μοιάζουν μὲ τοὺς ἐμπόρους τῶν ναρκωτικῶν. τόσο δὲ στὰ ναρκωτικὰ ὅσο καὶ στὰ U.F.O. καὶ στὰ βρυκολάκεια ΄΄ἔργα΄΄ καὶ στὰ πορνογραφικά, εὐθύνονται γιὰ τὴ γάγγραινα καὶ ἡ προσφορὰ καὶ ἡ ζήτησι.
        Εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι, τόσο ἀγράμματοι ὅσο κι ἐπιστήμονες, εἶναι ψυχοπαθεῖς. ἡ ψυχοπάθεια δὲν αἴρει τὴ νοημοσύνη˙ κι ὅταν συνυπάρχῃ μ’ αὐτή, γίνεται κι ἐπικινδυνότερη.
 
 

Μελέτες 5 (2008)