Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκτυπώθηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 καὶ ἀναρτήθηκε στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα στὶς 25 - 2 - 2012.

Λόγῳ τοῦ μεγέθους τοῦ βιβλίου ἡ ἠλεκτρονικὴ μορφή του ἔχει διαιρεθῆ σὲ 4 τμήματα.

Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τα 4 τμήματα ἐπιλέγοντας τὸ καθένα ἀπὸ τοὺς παρακάτω 4 συνδέσμους.

1. ΟΥΡΑΝΟΣ  

2. ΓΗ    

3. ΙΣΤΟΡΙΑ    

4. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ    


 


CONTENTS

Preface

Contents

A. THE HEAVENS
1 Matter – energy – space – time
2. The Sun
3. Planets
4. Microplanets
5. Dwarf planets
6. Satellites
7. Birth of the solar planetary system
8. The Galaxy
9. The Universe

B. THE EARTH
10. Astronomical characteristics of the Earth
11. Astrophysical characteristics of the Earth
12. Man

C. HISTORY
13. Beholding and interpreting through myths
14. Astronomy in the ancient Mediterranean
15. Conclusion

Indices