Θέλω νὰ προσθέσω δυὸ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς δαρβινείου θεωρίας γιὰ τὴν ἐξέλιξι τῶν εἰδῶν, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία κάποτε ἀπὸ τὸν πίθηκο προέκυψε ὁ ἄνθρωπος.
         1. Κάθε ζῷο, προσπαθώντας νὰ ἐπιτύχῃ κάτι, ἀνέπτυξε κάποιο μέλος του, π.χ. ἡ καμηλοπάρδαλι, προσπαθώντας νὰ φτάσῃ καὶ νὰ φάῃ τὰ φύλλα τῶν δέντρων, ὅσο πιὸ ψηλὰ μποροῦσε, ἀνέπτυξε πολὺ μακρὺ λαιμό. ἔτσι καὶ ἡ θηλυκὴ πιθηκίνα, προσπαθώντας, γιὰ χάρι τοῦ μελλοντικοῦ ἐπιβήτορός της, νὰ εἶναι σεξουαλικῶς ἀπόλυτα ἁγνὴ καὶ νὰ προσφέρῃ στὸν ἔλεγχό του ἀναντίρρητο τεκμήριο τῆς παρθενίας της, ἀνέπτυξε παρθενικὸ ὑμένα. γι’ αὐτὸ ἡ γυναίκα εἶναι τὸ μόνο ζῷο ποὺ ἔχει παρθενικὸ ὑμένα, ἀπὸ τὸν ὀποῖο ὁ ἄντρας της καταλαβαίνει ἂν εἶναι ὁ πρῶτος ἢ πρὶν ἀπ’ αὐτὸν πέρασε κάποιος ἄλλος.
         2. Ὁ τριχωτὸς πίθηκος, ἐξελισσόμενος σὲ ἄνθρωπο, ἀπέβαλε σιγὰ σιγὰ τὸ τρίχωμά του. ἔτσι ὅσο πιὸ προηγμένη εἶναι μιὰ ἀνθρώπινη φυλή, τόσο πιὸ ἄτριχη εἶναι˙ ὅσο πιὸ καθυστερημένη, τόσο πιὸ τριχωτή. γι’αὐτὸ ἡ λευκὴ φυλὴ ποὺ ἔχει πλούσια γενειάδα, τριχωτὸ στῆθος, καὶ τριχωτὰ χέρια καὶ πόδια, εἶναι πιὸ πρωτόγονη καὶ καθυστερημένη, ἐνῷ ἡ μαύρη καὶ ἡ κίτρινη φυλή, ποὺ εἶναι πιὸ προηγμένες, εἶναι ἄτριχες στὸ στῆθος, στὰ χέρια, καὶ στὰ πόδια, κι ἔχουν γενειάδα φτωχή. σχεδὸν δὲν ἔχουν.
         Τὰ δυὸ ἐπιχειρήματα, ποὺ προσθέτω στὴ δαρβίνειο θεωρία τῆς ἐξελίξεως, εἶναι ἕνα μικρὸ λιθαράκι στὸ μεγάλο οἰκοδόμημα τῆς ἐπιστήμης. 
 
                                                                         Μελέτες 2 (2008)