Ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι κατάγονται ἀπὸ ἕνα ἀρχικὸ ζεῦγος ἀνθρώπων, κι ἄλλοι ὅτι κατάγονται ἀπὸ τὸν πίθηκο.
            Αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι κατάγονται ἀπὸ ἀρχικὸ ζεῦγος ἀνθρώπων, τὸ ὑποστηρίζουν αὐτό, ἐπειδὴ τὸ νιώθουν μέσα τους. ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιμένουν ὅτι κατάγονται ἀπὸ πίθηκο, τὸ κάνουν αὐτό, ἐπειδὴ κι αὐτοὶ νιώθουν μέσα τους ὅτι ἔχουν κάτι τὸ πιθηκήσιο˙ οἱ ἄλλοι δὲν τοὺς καταλαβαίνουν, ἀλλ̉ αὐτοὶ τὸ νιώθουν˙ νιώθουν σὰν κτήνη. ὁ καθένας κατάγεται ἀπ̉ αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει.          
            Ὑπάρχουν ὅμως καὶ θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴ μιὰ δέχονται τὴ Βίβλο, ἀπὸ τὴν ὁποία ζοῦν καὶ βιοπορίζονται καὶ ἡ ὁποία γράφει ὅτι οἱ ἄνθρωποι κατάγονται ἀπὸ ἕνα ἀρχικὸ ζεῦγος ἀνθρώπων, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑποστηρίζουν ὅτι κατάγονται ἀπὸ πίθηκο. καὶ αὐτοὶ ξέρουν τί λένε. οἱ πρόγονοί τους ἦταν ἄλλοι γόνοι ἀνθρώπων ἀπὸ ἀνθρώπους κι ἄλλοι γόνοι πιθήκων ἀπὸ πιθήκους˙ καὶ συμπεθέριασαν. κι ἔτσι αὐτοὶ αἰσθάνονται μέσα τους καὶ ἄνθρωποι καὶ πίθηκοι. αὐτοὶ δηλαδὴ εἶναι μπάσταρδοι. αὐτὰ γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν ἀνθρώπων.  
            Οἱ δὲ πίθηκοι κατάγονται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦσαν σὰν πίθηκοι καὶ σὰν πιθήκους ἔθρεψαν καὶ τὰ παιδιά τους, ὅπως αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν θεὸ στὸ κεφάλι τους, καὶ ἡ ζωή τους εἶναι κτηνώδης˙ αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἐξελίσσονται σὲ κτήνη, δηλαδὴ σὲ πιθήκους.                      
             
 
                                                                                        Μελέτες 2 (2008)