Ἦταν καλὰ νὰ μὴν εἶχαν ἐφευρεθῆ ἡ διάσπασι τοῦ ἀτόμου καὶ ἡ πυρηνικὴ σύντηξι ἢ τοὐλάχιστο νὰ μὴν εἶχαν χρησιμοποιηθῆ ὡς ὅπλα. μιὰ ποὺ τὰ ὅπλα αὐτὰ ὅμως ἔγιναν, τὸ δεύτερο καλὸ εἶναι νὰ τὰ ἔχουν ὅσο γίνεται λιγώτερα καὶ ὑπευθυνότερα κράτη, κράτη χωρὶς φανατισμὸ καμικάζι. καὶ τέτοια εἶναι τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ πλούσια κράτη. Ἀμερικὴ Ῥωσία Κίνα Ἀγγλία Γαλλία. περάσαμε τόσες δεκαετίες λυσσασμένου ψυχροῦ πολέμου γεμάτου καχυποψία καὶ ἔντασι, καὶ ἕνας τέτοιος κάτοχος πυρηνικῶν ὅπλων δὲν τόλμησε νὰ κάνῃ χρῆσι τους. τὸ νὰ ἔχουν ὅμως πυρηνικὰ ὅπλα Κορεάτες, Ἰνδοί, Πακιστανοί, Ἰρανοί, Ἰρακινοί, Τσετσένοι, Ἀζέροι, Ἄραβες, Τοῦρκοι, Σουδανοί, Λίβυοι, Μαροκινοί, καὶ κινήματα Ἀλ Κάιντα, Ἀλ Φατάχ, Φενταγίν, Ταλιμπάν, Μουντζαχεντίν, καὶ ἄλλοι τέτοιοι φανατικοὶ καμικάζι καὶ γύφτοι, ποὺ δὲν ἔχουν νὰ φᾶν, γιατὶ ξοδεύουν τὰ πάντα τους γιὰ ν̉ ἀποκτήσουν πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο, μὲ μιὰ λέξι τὸ νὰ ὑπάρχουν πυρηνικοὶ γύφτοι, εἶναι ὅ,τι χειρότερο. ὁ κάθε παλαβὸς καὶ μαστουρωμένος ἀπὸ θρησκευτικὸ φανατισμὸ καὶ κάρι, ὅταν λυσσομανάῃ, ἐπειδὴ ἔγινε 40 - 50 ἐτῶν, καὶ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ πηδήξῃ τὶς σκλάβες τοῦ χαρεμιοῦ του, κι ἔρχεται σ̉ ἀπόγνωσι καὶ γίνεται αὐτοκτόνος καμικάζι, γιὰ νὰ πάῃ στὸν παράδεισο νὰ πηδήξῃ τὶς οὐρὶ μὲ τὴν ἀπερίγραπτη ὀμορφιά τους καὶ τὴν ἐπαναληπτικὴ παρθενία τους, εἶναι ἀποφασισμένος νὰ σκοτώσῃ μαζί του κι ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα˙ εἶναι σοβαρὸς παγκόσμιος κίνδυνος. δὲν ἔχει τὴν αὐτοσυγκράτησι τοῦ Κέννεντυ, τοῦ Κροῦστσεφ, καὶ τοῦ Ξιάο Πίγκ. δὲν ἔχει λόγους νὰ ἔχῃ αὐτοσυγκράτησι καὶ ν̉ ἀργήσῃ νὰ πηδήξῃ τὶς οὐρί.
        Γι̉ αὐτό, μιὰ ποὺ ὑπάρχουν κάτοχοι πυρηνικῶν ὅπλων, τὸ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα καλλίτερο εἶναι οἱ λιγώτεροι ἰσχυρότεροι καὶ πιὸ συγκρατημένοι κάτοχοι νὰ ἐμποδίσουν τοὺς μικρότερους καὶ παλαβοὺς νὰ τ᾽ ἀποκτήσουν˙ διότι μετὰ τὴν ἀπόκτησι πυρηνικῶν ὅπλων ὁ παλαβὸς γίνεται ἐκβιαστὴς καὶ πειρατὴς ποὺ κρατάει τοὺς πάντες ὁμήρους, καὶ εἶναι δύσκολο μέχρι καὶ ἀδύνατο νὰ ἐμποδιστῇ. δὲν χρειάζεται νὰ βρεθῇ ὅτι ἔχει πυρηνικὰ ὅπλα˙ καὶ μόνον ὅτι καυχήθηκε ὅτι ἔχει, ἢ ἐξέφρασε τὴ φιλοδοξία του ν̉ ἀποκτήσῃ, ἢ ἔστω καὶ στ̉ ἀστεῖα ἀπείλησε ὅτι προσεχῶς θὰ ἔχῃ, νὰ ἐμποδίζεται κεραυνοβόλα καὶ καταλυτικά. χειροβομβίδα δὲν ἀφήνουμε σὲ χέρια παιδιοῦ οὔτε καὶ ἀθῴου. ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες δὲν πρέπει οὔτε νὰ συζητιοῦνται σὲ τέτοιες περιπτώσεις. προέχει ἡ ἐλευθερία τῆς ὑπολοίπου ἀνθρωπότητος˙ καὶ μάλιστα ἡ ἐπιβίωσι.
        Τί θὰ γινόταν ἀλήθεια ἂν τ̉ ἀεροπλάνα ποὺ γκρέμισαν τοὺς διδύμους οὐρανοξύστες εἶχαν καὶ πυρηνικὲς βόμβες; τί θὰ γινόταν ἂν τέτοιες βόμβες πυροδοτοῦσαν αὐτοκτόνοι ἐρασταὶ τῶν ἰσλαμικῶν οὐρὶ στὴ Μαδρίτη, στὴ Ῥώμη, στὴν Ἀθήνα, ὑπακούοντας στὸ τρισάγιο θέλημα τοῦ ἀλάχ, κι ὁ πεινάλας μουσουλμάνος δὲν μπορεῖ οὔτε μιὰ λαχταριστὴ Γαλλίδα νὰ πηδήξῃ οὔτε μὲ τὴ μισητή του χοντρέλω χανούμισά του νὰ εὐχαριστηθῇ; ἡ μόνη ἀντίρρησι θὰ ἦταν˙ καὶ τί δηλαδή; ἐπειδὴ ἡ ἀνθρωπότης θέλει ντὲ καὶ καλὰ νὰ ζήσῃ, πρέπει ὁ Ἄραβας νὰ ἐξακολουθῇ νὰ ζῇ μὲ τὸ παλιό του μαραμένο πέος, καὶ νὰ μὴν πάῃ στὸν παράδεισό του ἔχοντάς το ἀνακαινισμένο γιὰ τὶς οὐρί;! γιὰ τὸ χατίρι τοῦ Βρομοέλληνα καὶ τοῦ Βρομοαμερικάνου πρέπει αὐτὸς ν̉ ἀναβάλῃ νὰ πάῃ στὶς οὐρὶ στέλνοντας τοὺς βρομιάρηδες ἀφερέτζωτους καὶ ἀπερίτμητους στὴν κόλασι ὅλους μ̉ ἕνα σμπάρο;!
        Μὲ κάθε μέσο λοιπὸν καὶ θυσία καὶ πρόφασι πρέπει ἡ διασπορὰ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων νὰ περιοριστῇ. προτιμῶ τὸν ἀμερικανικὸ ΄΄ἰμπεριαλισμό΄΄, ποὺ ποτὲ δὲν τὸν ἔνιωσα, παρὰ τὴν ἰσλαμικὴ παλαβομάρα νὰ κρέμεται πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου σὰν ἐφιάλτης. τὸ ἂν ὄντως οἱ ἐξαλείφοντες τὸν ἐφιάλτη κερδίζουν καὶ κάποια πετρέλαια δὲν μ̉ ἐνοχλεῖ καθόλου. τοὺς ἀξίζουν γιὰ τὸν κόπο τους καὶ τὴν προσφορά τους στὴν ἀνθρωπότητα. μήπως ἄλλωστε ὁ Σαντὰμ Χουσεῒν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ πετρέλαιά του τὰ μοίραζε στοὺς πεινασμένους καὶ κακόμοιρους Ἰρακινούς; δὲν τὰ ξόδευε γιὰ τὰ βίτσια του καὶ γιὰ τὰ γινάτια του;
        Τὸ ἂν οἱ Ἀμερικανοὶ ὑπέβαλαν τὸ Ἰρὰκ στὴ δεκαπενταετῆ δίαιτα ἐξανθρωπισμοῦ κι ἐκδημοκρατισμοῦ καὶ τῆς λοιπῆς ἀποτοξινώσεως, στὴν ὁποία εἶχαν ὑποβάλει καὶ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴ Γερμανία καὶ τὴν Ἰταλία, καὶ τὶς ἔκαναν μέλη τῆς ὁμάδος τῶν ἑφτὰ πλουσιωτέρων καὶ δημοκρατικωτέρων χωρῶν τῆς γῆς, δὲν τὸ βλέπω γιὰ κακό. εἰδικὰ γιὰ τέως ἰσλαμικὲς χῶρες θὰ τοὺς ἔδινα καὶ διπλῆ δεκαπενταετία διαίτης κι ἀποτοξινώσεως. καὶ μακάρι νὰ περνοῦσαν ἀπὸ τέτοια δίαιτα καὶ μερικὲς ἄλλες χῶρες σὰν τὴν Τουρκία νὰ ποῦμε ἢ τὸ Σουδὰν τὴ Λιβύη τὴν Ἰνδονησία κλπ.. τὰ σάλια τῶν κουλτουριάρηδων καὶ τῶν σαλτιμπάγκων περὶ ‘’δημοκρατίας’’ καὶ ἀνθρωπισμοῦ δὲν μὲ κομπλεξάρουν.
        Μ̉ ἀρέσει καὶ ἡ πρόληψι τῆς διασπορᾶς πυρηνικῶν ὅπλων σὲ χέρια ὑστερικῶν καὶ παλαβῶν καὶ ἡ δίαιτα ἀποτοξινώσεως ἐθνῶν. οἱ Ἀμερικανοὶ εἰδικὰ εἶναι πολὺ μπεσαλῆδες σ̉ αὐτό. ὅταν μιλοῦν γι̉ ἀποτοξινωντικὴ δίαιτα ἐκδημοκρατισμοῦ, ἐννοοῦν αὐτὸ ποὺ λένε καὶ δὲν κρύβουν κάτω ἀπ̉ αὐτὸ κάτι ἄλλο˙ καὶ δὲν ἐννοοῦν πάνω ἀπὸ 15 χρόνια. τὸ ἔδειξαν στὶς περιπτώσεις τῶν χωρῶν τοῦ Χιροχίτο τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσολίνι. πόσο θἄθελα καὶ ἡ χώρα μου νὰ εἶχε περάσει ἀπὸ τέτοια δίαιτα!
 
Μελέτες 5 (2008)