Ἐκεῖνοι ποὺ ξεσήκωσαν τὸ Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καὶ σκότωσαν γιὰ τὸν ἐγωϊσμό τους 60 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ἐνῷ ἔρριξαν σὲ πολυετῆ πεῖνα ἀρρώστια καὶ δυστυχία ἄλλα 3 δισεκατομμύρια, ἦταν ἄνθρωποι μὲ καλλιτεχνικὲς εὐαισθησίες καὶ καλλιτεχνικὰ γοῦστα. συλλέκτες ἔργων τέχνης, λάτρεις τῆς μουσικῆς, θαυμασταὶ τῆς ποιήσεως καὶ τῆς θεατρικῆς τέχνης, μεγαλωμένοι μὲ Μπὰχ καὶ Μπετόβεν καὶ Μότσαρτ, μὲ Βέρντι καὶ Τσαϊκόφσκυ, ἔπαιζαν βιολί, πιάνο, βιολοντσέλο, φλάουτο, καὶ ἄλλα ὄργανα, εἶχαν συλλογὴ σπανίων μουσικῶν δίσκων, διάβαζαν μὲ πάθος ΄΄ἀριστουργήματα΄΄ τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας, μελετοῦσαν φιλοσόφους, κι ἐπιδίδονταν στὴ φιλοσοφία. ὁ Χίτλερ ἦταν ζωγράφος. σχεδὸν ὅλες τὶς παραπάνω καλλιτεχνικὲς εὐαισθησίες εἶχε κι ὁ διοικητὴς τοῦ στρατοπέδου ἐξοντώσεως τοῦ Ἄουσβιτς, ὅπου ἐκτελοῦσε 8 - 10 χιλιάδες ἀνθρώπους τὴν ἡμέρα, θανατώνοντας καὶ μικρὰ παιδιά, ἀκόμη καὶ βρέφη. καὶ σ’ ὅλο τὸ διάστημα, ποὺ σκότωνε, σκότωσε σχεδὸν δυὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ὅσους κανένας ἴσως ἄνθρωπος στὴν ἱστορία. καὶ σκότωνε μὲ τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο, μένοντας ψυχρὸς κι ἀσυγκίνητος μπροστὰ στὶς σπαραξικάρδιες κραυγὲς φρίκης καὶ τὰ κλάματα καὶ τὰ παρακαλητὰ τῶν θυμάτων. ἔκανε ἱππασία μὲ τὸ ἀγαπημένο του ἄλογο, ὑπεραγαποῦσε τὰ σκυλιά του, ἄκουγε κάθε μέρα μεγάλες μουσικὲς συνθέσεις, κι ἐκτελοῦσε ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας καὶ φύλου. ἀσυγκίνητο κτῆνος μὲ καλλιτεχνικὲς εὐαισθησίες κι ἐκλεπτισμένους τρόπους. οἱ καλὲς τέχνες τρέφουν τὴ φιλαυτία καὶ τὴν ἐγωπάθεια τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἀποκτηνώνουν. εἶναι τὸ ἄλλοθι τῆς ἀπανθρωπίας καὶ τῆς κτηνωδίας.
    Πολλὴ φιλαυτία κι ἐγωπάθεια καὶ κοινωνικὴ αὐταπομόνωσι καὶ κτηνωδία προκαλεῖ σήμερα ἡ μουσικὴ καὶ ἡ ἀκρόασί της μὲ ἀκουστικὰ ὅλη τὴν ὥρα πλὴν τοῦ ὕπνου˙ καὶ ἀπραξία καὶ τεμπελιὰ κι ἐξάσκησι στὸ νὰ εἶναι ἡ νεολαία χαραμοφάικη τεμπελονεολαία, ἡ ὁποία κατατρώει τὴ σύνταξι τῶν γονέων. ἔχουν τ’ ἀκουστικὰ σφηνωμένα μέσα στ’ αὐτιά τους μονίμως, εἶναι ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸν περίγυρό τους, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ τους, ἀπὸ τοὺς συνεπιβάτες τοῦ λεωφορείου, δὲν ἀκοῦν, καὶ δὲν δίνουν τὴ θέσι τους οὔτε στὸν πιὸ ἀνήμπορο γέρο, θρονιάζονται σὰν κοπρόσκυλα φαρδιὰ πλατιὰ στὴ θέσι τους, κι ἀκοῦνε μουσική. μουσικόφιλα γουρούνια. κι ἂν τοὺς ἐνοχλήσῃ κανεὶς γιὰ μιὰ στοιχειώδη κι ἀπαραίτητη συνεννόησι, γίνονται θηρία ἕτοιμα νὰ τὸν κατασπαράξουν, ἂν μποροῦν. τὸ ξαναλέω˙ οἱ καλὲς τέχνες καὶ οἱ καλλιτεχνικὲς εὐαισθησίες ἀποκτηνώνουν τὸν ἄνθρωπο. εἶναι τὸ κτηνῶδες ὑποκατάστατο τῆς ἀνθρωπιᾶς˙ ἐπειδὴ εἶναι μιὰ αὐτοπαρηγοριὰ κι αὐτοκολακεία τῆς κακοηθείας, ὅταν ἡ κακοήθεια εἶναι τόσο πολλή, ὥστε νὰ τὴν ἀντιλαμβάνεται κι ὁ ἴδιος ὁ κακοήθης ποὺ τὴν ἔχει. τρέφουν τὴν ἐγωπάθεια, παρηγοροῦν τὴν ἐγωπάθεια, ἐξασφαλίζουν τὴν κοινωνικὴ αὐταπομόνωσι, καθιστοῦν στὸ φιλότεχνο ἐνοχλητικοὺς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ὁ ἴδιος τρέφεται καὶ ὑπηρετεῖται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα. ἡ ἀγάπη τῶν καλῶν τεχνῶν, οἱ ὁποῖες γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι πρακτικῶς ἄχρηστες, γρηγορώτερα ἀπ’ ὁτιδήποτε ἄλλο καταντάει ἀπάνθρωπη διαστροφὴ καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη ψυχοπάθεια.
    Ὅσο γιὰ τοὺς καλλιτέχνες κάθε εἴδους, λογοτέχνες μουσικοὺς τραγουδιστὰς ὀργανοπαῖχτες ζωγράφους γλύπτες θεατρίνους τοῦ θεάτρου καὶ τοῦ κινηματογράφου καραγκιόζηδες ἀκροβάτες φακίρηδες καὶ λοιποὺς σαλτιμπάγκους, εἶναι, νομίζω, γνωστὸ σὲ ὅλους, κι ὅσοι τ’ ὁμολογοῦν κι ὅσοι ὄχι, ὅτι σήμερα εἶναι τὰ πιὸ βρόμικα διεφθαρμένα διεστραμμένα ἀλαζονικὰ ἀνισόρροπα ἀνώμαλα μολυσματικὰ καὶ φθοροποιὰ ὑποκείμενα. εὐτυχῶς εἶναι σχεδὸν ὅλοι τους ναρκομανεῖς καὶ χλαπακιάζουν εἰσπνέουν κι ἐνίονται αὐτὸ τὸ εὐεργετικὸ ποντικοφάρμακο, τὰ ναρκωτικά, τὰ ὁποῖα καθαρίζουν μὲ τὸν τρόπο τους σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία ἀπ’ αὐτούς. καὶ μόνο γιὰ τὸν ὑψηλὸ αὐτὸ σκοπὸ ἄξιζε νὰ ὑπάρχουν στὴ φύσι.
Ἀσφαλῶς οἱ καλὲς τέχνες, ὅταν σὲ σώφρονες κοινωνίες εἶναι μόνο μιὰ δευτερεύουσα ἐξωράισι στὴν ὑπηρεσία τῶν πρακτικῶν τεχνῶν καὶ στὴν ἀναψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὠφέλιμες. ἀλλ’ ὅπως ἐννοοῦνται συνήθως, εἶναι μόνο διαστροφὴ καὶ κτηνωδία. εἶναι ὅπως τὸ κρασί, ποὺ ἕνα ποτηράκι τῶν 100 - 200 γραμμαρίων τὴν ἡμέρα μετὰ τὴν ἐργασία εἶναι κι ὠφέλιμο πρῶτα κι εὐχάριστο ἔπειτα, ἀλλ’ ὅταν πίνεται περισσότερο ἢ ὅταν ἀποστάζεται καὶ γίνεται δηλητήριο, εἶναι μόνο βλαβερό, ποὺ τρελλαίνει ἀποκτηνώνει καὶ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο.
 

Μελέτες 7 (2010)