ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Κατὰ τὰ ἔτη 2020-2021, ἐπὶ κοσμοκρατορίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, οἱ μαθηταί μου μοῦ εἶπαν˙  Ὀγδοντάρη, κάτσε φρόνιμα μέσα καὶ μὴ βγαίνῃς ἀπὸ τὴν πόρτα σου, γιατὶ εἶσαι σὲ ἡλικία ὑψηλοῦ κινδύνου˙ μὴν πεθάνῃς ἀπὸ κορωνοϊό, γιατὶ θὰ σὲ σκοτώσουμε! κι ἐγὼ μπροστὰ σὲ μιὰ τέτοια ἀπειλὴ ὑποχώρησα˙ τακτικὴ ὑποχώρησι καὶ ὄχι ἀπὸ ἧττα. ἔλεγαν δὲ τὴν ἀπειλή τους αὐτὴ διασκευάζοντας ἕνα παρόμοιο ποὺ τοὺς ἔλεγα ἐγώ ὅτι ἡ ἐκ πατρὸς γιαγιά μου Γραμματικὴ στὴ Μ.Ἀσία, στὴν περιοχὴ Προύσης, στὸ χωριὸ Κρυονέρι (Τσεσνεῖρ) ἔλεγε στὸν παιδικῆς ἡλικίας πατέρα μου, ποὺ πήγαινε μαζὶ μὲ συνομήλικά του παιδιὰ στὸν Ντερὲ (= Ποταμὸ) καὶ κολυμποῦσαν: «Κακομοίρη μ᾽, μὴν πᾷς στὸν Ντερὲ καὶ πνιῇς, γιατὶ θὰ σὲ σκοτώσω».

Κατὰ τὸν ἐγκλεισμό μου ὅμως διὰ τὸν φόβον τοῦ Κορωνοϊοῦ ηταν κλειστὰ τὰ Πανεπιστήμια χαὶ οἱ Βιβλιοθῆκες καὶ τὰ Σπουδαστήρια τ᾽ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτουν πάντοτε τὰ ὁποιαδήποτε συγγράμματά μου. καὶ μόλις εἶχα τελειώσει τὴ Βίβλο καὶ τὰ περὶ αὐτὴν σὲ 13 τόμους (7.300 σελίδες). καὶ ἔγκλειστος δὲν ἄντεχα χωρὶς ἐργασία, χωρὶς νὰ γράφω κάτι. κι ἔγραψα τὰ παρόντα Στρατιωτικὰ Απομνημονεύματα, κάτι ποὺ δὲν εἴχα διανοηθῆ ποτὲ μέχρι τότε καὶ ποὺ δὲν χρειαζόταν καμμιὰ ἔπιστημονικὴ ἔρευνα. ἱστέον ὅτι ἡ κυριώτερη τροφή µου εἶναι ἢ ἐργασία, καὶ δὲν μπορῶ νὰ ζήσω χωρὶς αὐτήν. ἔτσι κακόμαθα ἀπὸ μικρὸ παιδὶ 5 ἐτῶν. οἱ νηπιακὲς ἕξεις δὲν κόβονται. κόβονται μόνο μαζὶ μὲ τὴ ζωή. διότι ὁ Κύριος, ὅταν ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἔβαλε στὸν παράδεισο ἐργάξεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. ἢ ἐργασία εἶναι στὴ φύσι μου. ἡ ἐργασία εἶναι προπτωτικὴ καὶ φυσικὴ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου. καὶ ζῆν δὲν εἶναι τὸ ὑπάρχειν ἀλλὰ τὸ δημιουργεῖν. ὁ ἄνθρωπος εἷναι φτιαγμένος κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ θεοῦ. ἡ ἐργασία εἷναι θεῖο γονίδιο.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ 52 κεφάλαια ἦταν γραμμένα ἀπὸ πολὺ πιὸ μπροστὰ ὡς ἡμερολογιακὲς σημειώσεις - ἐνθυμήσεις µου. αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ μερικὲς ἐναρκτήριες ἐπαναλήψεις ἢ καταληκτήριες ἡμερομηνίες ἢ κι ἀπὸ ἀναχρονισμούς. γιὰ λόγους ἱστορικοὺς ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ ἄφησα ὅπως εἴχαν ἐξ ἀρχῆς.

 

Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης
φιλόλογος 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

 

STRATIOTIKA-APOMNIMONEUMATA

ISBN: 978-960-7127-50-1