Ἐπικοινωνία

Διεύθυνση:
Τ.Θ. 1635-Πανεπιστήμιον
540 06 Θεσσαλονίκη

Dr Constantinus Siamakis
P.O.Box 1635-University
540 06 Thessaloniki
Greece
Ἀποστολὴ μηνύματος. Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
Άλλες πληροφορίες:

Πρὸς ὅλους τοὺς φίλους μου

         Κάθε μέρα λαμβάνω βιβλία, μελέτες, ἄρθρα, ἐρωτήσεις, αἰτήματα γιὰ συμβουλές, εὐμενῆ σχόλια, συγχαρητήρια. εἶναι τόσα, ποὺ ἀδυνατῶ ν᾿ ἀπαντήσω. ἂν θελήσω ν᾿ ἀπαντήσω, πρέπει νὰ μὴν κάνω καμμιὰ ἄλλη δουλειά, νὰ ἐγκαταλείψω τὸ ἐρευνητικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο μου, καὶ ν᾿ ἀσχοληθῶ μόνο μὲ τὸ ν᾿ ἀπαντῶ. διότι γραμματέα δὲν ἔχω.

         Ζητῶ τὴν κατανόησι τῶν καλῶν μου φίλων· νὰ μὴν περιμένουν ἀπὸ μένα ἰδιαίτερες ἀπαντήσεις, ἀλλὰ ν᾿ ἀρκοῦνται στὰ δημοσιευμένα κείμενά μου. ἂς μοῦ στέλνουν ὅμως, ἂν θέλουν, ὁτιδήποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω. ἐνδέχεται σὲ κάποια τέτοια, πολλὰ καὶ ὅμοια, ν᾿ ἀπαντήσω μὲ δημοσιεύματα ἀπευθυνόμενα σὲ πολλοὺς ἀποδέκτες ταυτόχρονα.

        Ἐπίσης ἂς σταματήσουν τὰ τηλεφωνήματα ἢ ἂς αρκεστοῦν σὲ τρίλεπτα τηλεφωνήματα ἢ σὲ e-mail.

Μὲ πολλὴ ἐκτίμησι πρὸς ὅλους καὶ θερμὲς εὐχαριστίες

Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης