ΠΟΡΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ
 
 

 

 

SUMMARY

 

 

   Of all the books in the Holy Bible, the Song of Songs has generated the greatest number of translations and commentaries. In verse 7.6, which is interpreted here, the Masoretic text contains many errors, as do its ancient and more recent translations. The Septuagint text and its ancient translations contain one error, which I amend here. The correct text is as follows:
 
Κεφαλή σου ἐπὶ σὲ ὡς Κάρμηλος
 
Κ.Λ.Π.
 

Click this icon   to view full text.

Πατήστε στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ , γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ μελέτη.

 


Μελέτες 9 (2010)