Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

www.philologus.gr


Ἡμέρα ἱδρύσεως 1-1-2007

Περιεχόμενα (ἀναλυτικῶς)

 

Ο  ΜΠΛΟΓΚΕΡ

  Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια κάποιος μπλόγκερ ἔχει ἕνα μπλὸγκ μὲ ἕνα μόνο θέμα, τὴν κατασυκοφάντησί μου. μέσα στὴ λύσσα τῆς φαντασιώσεώς του ἀρχικὰ εἶπε˙ «Ὁ ἀντίχριστος, ποὺ ‘θὰ ἔρθῃ’, ἦρθε, καὶ κατοικεῖ στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ λέγεται Κ. Σιαμάκης». εἶπε δὲ καὶ ὅτι ἔχει ἀνατεθειμένο ἀπὸ τὸν θεὸ τὸ καθῆκον νὰ μ᾿ ἐξοντώσῃ, ἂν ὄχι φυσικῶς, τοὐλάχιστο κοινωνικῶς. σ᾿ ἐμένα κάποτε εἶπε˙ Ἑἶσαι ἀλαζόνας καὶ δὲν δουλεύεις γιὰ τὴ δόξα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὴ δόξα τοῦ προσώπου σου˙ γι᾿ αὐτὸ πρέπει, ὅ,τι συγγράφεις, νὰ μοῦ τὸ δίνῃς νὰ τὸ δημοσιεύω μὲ τ᾿ ὄνομά μου». τοῦ λέω˙ «Δηλαδὴ ἐγώ, ποὺ τὸ γράφω, δὲν δουλεύω γιὰ τὴ δόξα τοῦ θεοῦ, καὶ θὰ δουλεύῃς γιὰ τὴ δόξα τοῦ θεοῦ ἐσύ, ποὺ θὰ δημοσιεύῃς τὰ κείμενα κάποιου ἄλλου μὲ τ᾿ ὄνομά σου ὡς δικά σου;». καὶ μοῦ εἶπε˙ «Ναὶ βέβαια˙ διότι αὐτὸ μοῦ τὸ ἔχει ἀναθέσει ὁ θεός».

  Λίγο ἀργότερα ἔστησε τὸ μπλόγκ του στὸ ὁποῖο μὲ κατασυκοφαντεῖ καὶ μὲ βρίζει πολὺ τρελλά. γράφει λ.χ. ὅτι ἔχω συκοφαντήσει τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὴ Μπουμπουλίνα, ὅτι εἶμαι ἀγράμματος, ἄπιστος, ἄθεος, ἀσεβής, ἀλαζών, ἀνήθικος, κλπ..

  Εἶναι ἄτομο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς γεμάτες φθόνο συκοφαντίες καὶ παλαβωμάρες.

  Κάποιοι ἀγανακτησμένοι μοῦ εἶπαν «Νὰ τοῦ δώσουν ἕνα γερὸ ξύλο», καὶ τοὺς τὸ ἀπαγόρευσα. πρόσθεσα δὲ καὶ τοῦτο˙ «Ἀφήστε τον νὰ δείχνῃ ὁ ἴδιος τὴν ποιότητά του ἐλεύθερα».

    Ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο γύρω στὰ 40 blogs ποὺ βάλλουν ἐναντίον μου γιὰ διαφόρους λόγους, χρησιμοποιώντας καὶ πλαστογραφημένα ἔγγραφα καὶ μονταρισμένες φωτογραφίες. ἄλλοι ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι παγανισταὶ - δωδεκαθεϊσταὶ ἢ Ἑλληναράδες αὐτοκαλούμενοι, ἄλλοι παπικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι τέτοιους, ἄλλοι προτεστάντες, ἄλλοι χιλιασταί, ἄλλοι ὀρθοδοξαρᾶδες (παλαιοημερολογῖτες, μοναχόπληκτοι, καὶ ποικίλοι θρησκόληπτοι), καὶ πέντε ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶμαι ὁ ἀντίχριστος καὶ εἶναι ψυχοπαθεῖς ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν παρεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις ὡς κασκαντὲρ ἀντ᾽ αὐτῶν, γιὰ νὰ μ᾿ ἐκδικηθοῦν γιὰ τὸ βιβλίο μου «Παρθενοσυλλέκτες».

      Τὸ νὰ κηρύξῃ κανεὶς τὸ λόγο τοῦ θεοῦ ἀνόθευτο δὲν εἶναι ἀκίνδυνο.

     Δὲν αἰφνιδιάζομαι, διότι, ὅταν ἀποφάσισα νὰ μπῶ στὸν ἀγῶνα, ἤξερα πολὺ καλὰ ὅτι θὰ βγῶ σκονισμένος, ἱδρωμένος, λερωμένος, ματωμένος, ἴσως καὶ σκοτωμένος· διότι οἱ ψυχοπαθεῖς καὶ δαιμονισμένοι θεωροῦν κι ἐπιβεβλημένο ἱερὸ καθῆκον τους τὸ νὰ σκοτώσουν κάποιον «γιὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ» τους, πεπεισμένοι ὅτι προσφέρουσι λατρείαν τῷ θεῷ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο.

 

Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης


 

 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

2. ΠΑΤΕΡΕΣ

3. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

5. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ

 

 

 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 Οὐκ ἀποστήσεται ἡ Βίβλος τοῦ Νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός. (Ἰη 1,8)

 

CS BIBLE in library

  


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πολύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια, γεννήθηκε στὶς 15-5- 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν. ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· μετέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλλαβογράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν διαβαστεῖ τὸ 1953· ἔλαβε μέρος ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐννιὰ διεθνῆ ἤ πανελλήνια ἐπιστημονικὰ συνέδρια· πραγματοποίησε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ διάφορες πόλεις· ὑπῆρξε ἐπὶ πέντε χρόνια τηλεοπτικὸς παραγωγὸς καὶ παρουσιαστὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκπομπῆς του ’’Ἀρχαιογνωσία’’, πραγματοποιώντας περίπου 250 παρουσιάσεις· καὶ ἔχει συμπληρώσει 30 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας κυρίως στὴ Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σ᾽ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στὸ στρατὸ ὑπηρέτησε τὴ θητεία του ὡς στρατιώτης - δόκιμος ἀξιωματικὸς ἱππικοῦ - ἀνθυπίλαρχος (11-1-1965 μέχρι 15-3-1967), μετεκπαιδεύτηκε γιὰ ἴλαρχος στὴ Σχολὴ Ἀξιωματικῶν Τεθωρακισμένων (1-31 Ἰουλίου 1971), ἐπιστρατεύτηκε κατὰ τὴ γενικὴ ἐπιστράτευσι ὡς ὑπίλαρχος - διοικητὴς λόχου - ὑποδιοικητὴς τάγματος (20-7-1974 μέχρι 12-10-1974), καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσί του προήχθη σὲ ἴλαρχο καὶ ἐπίλαρχο (ταγματάρχη).

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

Στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καταχωρίζονται κείμενα ὁποτεδήποτε.

Τὰ κείμενα παραμένουν γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα στὴν Προθήκη (□), ταξινομημένα κατὰ ἡμερομηνία καταχωρίσεως, κι ἔπειτα καταχωρίζονται κατὰ εἶδος στὶς δέκα κατηγορίες, ποὺ ὑποδιαιροῦνται σὲ 50 ὑποκατηγορίες (Φιλολογία 6, Ἱστορία 10, Ἀρχαιολογία 8, Χριστιανικὰ γράμματα 7, Λοιπὲς ἐπιστῆμες 7, Παιδεία 3, Δημοσιογραφία 2, Λογοτεχνία 3, Σέκρετον 2, Διαφημίσεις 2).

Τὰ κείμενα ὅλα εἶναι ἢ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐπιστημονικὲς μελέτες, διατριβές, καὶ συγγράμματα, ἢ ἄρθρα σὲ διάφορα περιοδικὰ κι ἐφημερίδες, ἢ εἰσηγήσεις σὲ πανελλήνια καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, ἢ ἐπιστημονικὲς ῥαδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀπομαγνητοφωνημένες, ἢ καταγραφὲς διαλέξεων σὲ αἴθουσες, ἢ ἄλλα κείμενα, ὅλα κατωχυρωμένα μὲ δήλωσι τοῦ κοπυράιτ (copyright) ἢ μὲ ISBN, καὶ προστατεύονται ἀπὸ τὸ νόμο διεθνῶς.

 

Ταχ.διεύθυνσι Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

Τ.Θ. 1635 – Πανεπιστήμιον
540 06 Θεσσαλονίκη

Dr Constantinus Siamakis
P.O. Box 1635 - University
540 06 Thessaloniki
Greece